Når man skal kjøpe bruktbil, så er det mange som ikke er komfortable med å sjekke at bilen er i den stand som man forventer ut fra informasjon man mottar, men man vil også ha en risiko for at det oppstår feil i etterkant. Noe av dette vil gi grunnlag for å heve bilkjøp, men andre ting må man også regne som en risiko ved bilkjøp.

Heve bilkjøpet med advokat

Dersom man ikke skulle forvente at noe kunne skje med en bil etter den er solgt, så ville en selger ha en såpass stor risiko ved å selge en bil at det ville vært vesentlig færre biler tilgjengelig på markedet.

Det er forskjellige måter å kjøpe bil på, og noen har et inntrykk av en metode gir vesentlig bedre garanti for et bruktbilkjøp enn hva en annen gjør. Dersom man velger å kjøpe en bil i utlandet, så vil det være vesentlig vanskeligere å heve bilkjøp dersom man ikke har fått en bil med den kvaliteten man forventer. Hvis man derimot har kjøpt en bil i Norge, så følger det med en garanti også dersom man selger den mellom privatpersoner.

Mange velger å kjøpe bruktbil gjennom forhandler, og da kan man forvente at de har sjekket teknisk stand så godt som mulig, men det kan være en like stor utfordring å heve bilkjøp gjennom en forhandler som hvis man kjøper en bil fra en privatperson. Dersom man ønsker å heve bilkjøp, så kan man få de nødvendige råd ved å benytte seg av en advokat som er spesialisert på området.

Feil på bruktbil

Selv om en forhandler eller en bilkyndig har sjekket tilstanden til en bil, så er det vanskelig å garantere standen på annet enn ytre vurderinger. Det kan være veldig tidkrevende å sjekke hver detalj på en bil, og derfor kan man ikke forvente at en mekaniker har gått over hver del på bilen i detalj.

Det beste man kan forvente er at man sjekker slitedeler og utsatte komponenter på bilen,

i tillegg til at man sjekker tilstanden på det tekniske med verktøy som er tilgjengelig for dette hvis man kjøper hos en bilforhandler.

Bulk på bilen

Kjøper man derimot bil privat, så må man forvente at det også stilles krav til kjøper i forhold til å sjekke teknisk tilstand på bilen man kjøper. Dette kan man gjøre ved at man har med seg en kyndig mekaniker som kan vurdere så godt som mulig ved befaring, eller man kan velge å levere inn bilen på et verksted hvor de vurderer tilstanden før man aksepterer kjøpet.

Hvordan sjekke en bil før du kjøper

Som nevnt, så forventes det at kjøper sjekker den tekniske tilstanden på bilen når man kjøper, selv om det også forventes at selger opplyser om tilstanden i forhold til hva de er klar over. Når det gjelder kjøp og salg av bil så er ikke nødvendigvis selger mekanisk kyndig og kan dermed bare svare i forhold til sin kunnskap i forhold til bilen.

Når man kjøper bruktbil hos en forhandler, så vil de ha en større mulighet for å bedømme tilstanden før den selges. Ulempen er at når man kjøper en bruktbil fra forhandler, så betaler man også vesentlig mer enn man gjør fra en privatperson.

Bilkjøp

Dersom man i etterkant av kjøpet ønsker å få vurdert om det er mulig å heve bilkjøp, så vil dette bli en juridisk vurdering som kan utføres av en advokat som har kunnskap i forhold til denne typen saker.

Når man skal velge en advokat, så kan man benytte seg av den typen advokat man ønsker, men det er større sjanse for å få en rimelig vurdering fra en advokat som kjenner det juridiske området.

Hvilke rettigheter har jeg ved kjøp av bruktbil

Når man kjøper bruktbil, så er det viktig å vite at man har rettigheter uansett om man kjøper bruktbil fra forhandler eller om man kjøper fra private. Hos en forhandler så er ofte avtalen mer formalisert, i tillegg til at man kan forvente at bilen er sjekket før man overtar den, men man har faktisk en del krav selv om man kjøper privat. Dersom bilen er i vesentlig dårligere stand enn man har blitt informert om, så kan man ha krav på å heve bilkjøp også fra privatpersoner. Dette er en vurdering som kan gjøres ved å finne frem til en passende advokat og hente inn tilbud for vurdering i forhold til å heve bilkjøp.

Forsikring

Når man har overtatt en bruktbil, så vil man kunne forvente at man ikke får problemer i forhold til feil som fantes på bilen ved overtagelsen hvis man hadde mulighet til å være klar over feilen. Men dersom feilen oppstår etter kjøpet, så er det store muligheter for at det ikke er grunnlag for å heve bilkjøp. I stedet kan man risikere at man selv kan bli ansvarlig for en feil som oppstår i etterkant, og at man ikke har annet valg enn å eventuelt selv betale for en reparasjon.

Man bør sikre at man har forsikret en bil man kjøper umiddelbart etter overtagelse i forhold til hva man mener verdien er. Flere ting som skjer med en bil etter et bruktbilsalg kan ikke selger klandres for, men det kan mange ganger være dekket av en forsikring, noe som gjør at man kan få det reparert og få refundert en del av utleggene. Noen ting dekkes heller ikke av forsikring.

Bilforsikring

Et motorhavari som selger ikke hadde noen grunnlag for å vite om, vil sannsynligvis ikke være grunnlag for å heve kjøp, og med mindre man har en forsikring som spesifikt dekker dette, så kan man forvente at dette heller ikke dekkes av forsikring. Da kan man måtte selv fikse bilen i en slik situasjon. Men ved å benytte en advokat som kjenner dette feltet, så kan man få vurdert om det er muligheter for å heve bilkjøp på dette grunnlaget dersom det finnes usikkerhet i forhold til det.

Feil som ikke er informert om kan gi grunnlag for å heve bilkjøp

Når man selger en bil, så har selger en plikt til å informere om kjente feil. Hvis det dukker opp vesentlige feil som selger ikke har informert om, så kan dette være grunnlag for å heve bilkjøp. Selv om man har gjort et forsøk på å tydelig definere krav og regler rundt dette temaet, så vil det være grunnlag for individuell vurdering i forhold til hva et krav innebærer.

Man vil derfor i mange situasjoner ha behov for at en advokat foretar en juridisk vurdering for å klart bestemme hva regelverket sier.

Krav til selgere av bruktbiler

Som nevnt så kan ikke selgere frasi seg krav i forhold til salg av bruktbiler, men man kan heller ikke forvente at en selger av en bruktbil har mulighet for å sette seg inn i detaljer rundt den tekniske tilstanden til bilen.

Bilselger

For å hjelpe en selger i forhold til å få frem så mye som mulig for kjøper, så benytter man seg ofte av en NAF-test. Men en NAF-test er heller ikke noen garanti som frasier selger de kravene som stilles. Hvis man har utelatt informasjon som man burde vært klar over, så kan det likevel finnes grunnlag for å heve bilkjøp.

Skjulte mangler på bilen

Dersom det finnes skjulte mangler på en bil i en brukthandel, så kan dette i mange tilfeller være grunnlag for å heve bilkjøp, men ikke i alle tilfeller. Det er lettere for selgere og for kjøpere å forholde seg til dette hvis bilen er vurdert av en forhandler eller av NAF, men i utgangspunktet så kan det være behov for advokathjelp for å bestemme om man til syvende og sist har rett til heving av bilkjøp dersom man har kjøpt en bil med feil.

Man kan få hjelp til å finne en relevant advokat som kan hjelpe med det som trengs i forhold til et mislykket bilkjøp og for å finne best mulig tilbud for denne tjenesten.