Mange ønsker å ta en covid hjemmetest dersom de mistenker smitte med SARS-CoV-2. Fordelen ved å ta en hjemmetest er at du kan få svar raskt, og at du ikke trenger å kontakte helsevesenet. Samtidig slipper du å stille deg i lange testkøer ved offentlige teststeder.

Covid hjemmetest

Dersom du planlegger å ta en covid hjemmetest er det imidlertid viktig å sette seg inn i hvordan du går frem. Nettopp det forklarer vi deg i denne guiden.

Hva er en covid hjemmetest?

En covid hjemmetest er et lite testkit som gjør det mulig for privatpersoner å teste seg for SARS-CoV-2 selv. Du kan med andre ord ta testen hjemme om du ønsker det, og du trenger ikke å kontakte lege eller annet helsepersonell først.

covid 19 hjemmetest

Testen består av en vattpinne, et blanderør (reagensrør) og en testbrikke. På testbrikken vil man kunne lese av resultatet etter at testen er utført. Det er antistoffer i testen som reagerer på viruset, og dermed fører til at en farget strek dannes i testvinduet.

Hvordan bruke en covid hjemmetest?

For at du skal kunne føle deg trygg på at resultatet av en covid hjemmetest blir mest mulig pålitelig, må testen tas korrekt. Det er ikke vanskelig å ta testen, men det er likevel viktig at du leser bruksanvisningen fra produsenten.

Her er en generell fremgangsmetode for hvordan man tar en covid hjemmetest:

 1. Testpinnen føres inn i den fremre delen av nesen og skal deretter føres rundt langs slimhinnene i 10 sekunder. Dette skal gjøres i begge neseborene.
 2. Sett testpinnen i reagensrøret og rør den rundt i røret ti ganger.
 3. Klem godt på svampen fra testpinnen for å få ut all væske.
 4. Fjern testpinnen
 5. Sett korken på plass på reagensrøret (sørg for at spissen peker opp)
 6. Drypp fire dråper fra reagensrøret og ned på sirkelen på testbrikken
 7. La testbrikken stå i ro i 15 minutter
 8. Les av resultatet

Hvor fort får man svar når man tar en hjemmetest?

I de fleste tilfeller anbefales det å lese av testen etter 15–20 minutter. Noen tester kan leses av i opptil 30 minutter etter utført test. Du bør ikke vente lengre enn den tiden som oppgis i pakningsvedlegget.

hjemmetest covid

Venter du for lenge med å lese av din covid hjemmetest, risikerer du at resultatet blir feil. Sett gjerne på en timer slik at du ikke glemmer å sjekke testen etter anbefalt ventetid.

Er resultatet av en covid hjemmetest pålitelig?

En covid hjemmetest er pålitelig, men ikke fullt så nøyaktig som PCR-testene man kan ta gjennom helsevesenet. Påliteligheten anslås å være på rundt 98%. Dette betyr altså at av 100 gjennomførte tester vil 98 av testene avgi korrekt svar.

Skulle få en negativ test, er det med andre ord en liten sjanse for at du likevel er smittet. Husk også på at du kan få en negativ test hvis du tester deg for tidlig (i løpet av inkubasjonstiden).

For et mest mulig pålitelig resultat er det lurt å vente med å ta testen til eventuelle symptomer viser seg. Det er best å ta testen innen en uke etter at de første symptomene melder seg.

Tre potensielle svarresultater på din koronatest

Når du har tatt en covid hjemmetest kan det bli tre ulike utfall av testen. Den kan blant annet bli positiv, noe som betyr at du sannsynligvis er smittet. Den kan også gi et negativt resultat, noe som betyr at du sannsynligvis ikke er smittet.

koronatest

Det tredje resultatet som kan foreligge, er at testen er ugyldig. Dette er ikke så vanlig, men det kan skje at en test ikke virker som den skal.

Du leser av testen ved å se på vinduene «T» og «C». Sistnevnte er testens kontrollvindu, og er der for å vise at testen virker som den skal. Vinduet «T» skal kun vise en strek dersom SARS-CoV-2-virus ble oppdaget i testen.

 • Positiv test: To streker (T og C)
 • Negativ test: Én strek (C)
 • Ugyldig test: Ingen streker eller kun en strek på T

Hva gjør jeg om jeg får en positiv covid hjemmetest?

Hvis du skulle få en positiv covid hjemmetest, betyr dette at du etter all sannsynlighet kan være smittebærende. Det er imidlertid viktig at du kontakter helsevesenet for videre oppfølgning.

Du kan da få tatt en PCR-test for å fastslå at du faktisk har SARS-CoV-2. Dette er nødvendig for at du skal kunne få et koronasertifikat. En positiv covid hjemmetest vil ikke gi deg koronasertifikatet, siden dette ikke anses som gyldig dokumentasjon av myndighetene.

symptomer på covid-19

Dersom du får en positiv covid hjemmetest bør du gå frem på følgende måte:

 1. Hold avstand til andre og isoler deg selv hjemme (bruk gjerne munnbind)
 2. Fyll ut Helse Norge sitt skjema for hurtigtesting
 3. Kontakt 21 80 21 82 (koronatelefonen) dersom du ønsker videre veiledning

Hva gjør jeg om testen er negativ?

Hvis du får en negativ covid hjemmetest og ikke har symptomer, kan du sannsynligvis leve som før. Ta likevel dine forhåndsregler, siden man kan være smittet og likevel få et negativt resultat. Dette kan for eksempel skje hvis du testet deg for tidlig.

Har du fått negativt testsvar, men opplever likevel symptomer på covid-19? Husk at testen har en feilmargin på omtrent 2 %. Rundt 20 av 1 000 prøver vil derfor kunne gi et falskt negativt resultat.

Hva koster en covid hjemmetest

Du bør derfor holde avstand til andre mennesker og isolere deg frem til du kan få testet deg på nytt. Husk at det ofte ligger flere tester i pakningen, slik at du kan teste deg på nytt hvis den første testen ga et ugyldig svar.

Hva koster en covid hjemmetest?

En covid hjemmetest koster som regel noen hundrelapper. I snitt ligger prisen på rundt 500 kroner, og du vil da ofte få flere tester i en og samme pakke.

Husk at en covid hjemmetest kan være en billig investering dersom alternativet er at du potensielt kan smitte andre.

Test deg for covid-19 med en covid hjemmetest

Dersom du mistenker at du kan være smittet av koronaviruset, kan det være greit å skaffe seg en covid hjemmetest.

Du kan da teste deg hurtig og uten å måtte kontakte lege. Så lenge du utfører testen på riktig måte, kan du også føle deg relativt trygg på at resultatet er pålitelig.