Når man har klart å bygge en bra nettside som brukerne fortsetter å benytte, så har man oppnådd det mange selskaper ønsker. Men selv om man har kommet dit, så er det ikke selvsagt at du vil fortsette å høste fra dette i all tid fremover.

Selv om du har suksess, så betyr ikke det at du kan glemme nettsidene fullstendig. Det er flere ting du regelmessig bør ta en vurdering på slik at brukerne fortsetter å velge dine sider.

Webdesign

Trender endrer seg, og det gjør også måten forbrukerne bruker internett på. Hvis du skal fortsette å levere en nettside som brukerne synes det er verdt å benytte, så må du ta høyde for endringer i brukernes bruksmønster og levere den typen funksjonalitet som kundene ønsker. Hvis du ikke tar høyde for kundenes ønsker, så kan du for eksempel oppleve at kundene velger deg bort fordi de heller vil bruke mobile enheter når de surfer på nett, og dine sider fungerer kanskje dårlig på mobile enheter.

Du bør ta en regelmessig vurdering av trender og ny funksjonalitet i markedet slik at du kan få inn ny funksjonalitet som kundene ønsker. Dette kan være innen webdesign, grafisk design, i tillegg til rangering hos søkemotorer. Ved å vurdere hvordan du ligger an på disse områdene, så kan du bestemme om du bør gjøre noen endringer for å være med i markedet.

Vurder ditt webdesign

Det skjer mange endringer innen webdesign. Mange av endringene skyldes tilgang på forbedret teknologi, både på mobile enheter, PCer og på nettverk. Den viktigste trenden man bør få med seg i dag, er at de fleste brukerne benytter mer og mer mobile enheter i stedet for PC. Du er derfor nødt til å tilby en løsning som kan fungere på disse slik at brukerne kan utføre den funksjonaliteten de ønsker uten å måtte vente til de kommer seg til en PC. Når du vurderer ditt webdesign, bør du samtidig ta høyde for søkemotoroptimalisering.

Søkemotorene stiller krav til webdesignet på nettsidene dine slik at det skal være enkelt for dem å indeksere sidene, i tillegg til at sidene skal være brukervennlige. Brukervennlighet blir også tatt med i rangeringsvurderingen til søkemotorene.

Webdesigner SEO

Bedre grafisk design

Trender innen grafisk design endrer seg med tilgang på forskjellige media for å presentere det du ønsker på en mest mulig effektiv måte. Når mobile enheter er blitt bedre og bedre for å streame filmsnutter, i tillegg til at de mobile nettene har fått økt hastighet, så vil mange flere benytte seg av denne typen media i stedet for bare bilder. Men balansen mellom forskjellige media er viktig.

Man må passe på at poenget ikke drukner i kul grafikk, eller at brukeren mister kontroll over nettsiden fordi det stadig er en funksjon som vil vise kul grafikk mens brukeren forsøker å bruke nettsiden for å hente informasjon.

Vurder å øke din søkemotorrangering

Søkemotorrangeringen kan man bedre på flere måter. Først og fremst må man søkemotoroptimalisere webdesign. En annen ting som går inn under digital markedsføring, er at du SEO-optimaliserer innholdet slik at du får frem ønskede søkeord i teksten. På denne måten hjelper du søkemotoren til å indeksere sidene dine. Du kan også øke rangeringen din ved å få ditt nettsted omtalt på andre nettsider. Om du ønsker det, så kan du benytte deg av profesjonelle innen digital markedsføring for å få hjelp med dette temaet.

Følg trender og vurder siste funksjonalitet

Det er viktig å følge trender og ny funksjonalitet. Når dette tas i bruk av dine brukere, så vil de forvente å finne denne funksjonaliteten hos deg, eller de kan finne på å velge en annen tilbyder. Utviklingen innen nettbruk endrer seg raskt, og det er viktig å henge med i svingene slik at du ikke mister brukernes interesse.