Oppstår det store eller mindre tvister på arbeidsplassen snakker man om arbeidsrett. Dette omhandler forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, og rettsreglene i arbeidsforholdet. Man vil finne rettsreglene som gjengir arbeidsrett i arbeidsmiljøloven.

Arbeidsrett

Det er derimot forskjell på hva slags saker eller tvister som skal reises i hvilken domstol. Er man involvert i en konflikt som omhandler en tariff-avtale, så skal denne saken opp for Arbeidsretten. Hvis man istedenfor er i en tvist angående en individuell arbeidsavtale så skal saken ikke opp for Arbeidsretten, men istedenfor opp for vanlig domstol.

Løsninger for begge parter

Man skal huske at når man snakker om arbeidsrett så gjelder det begge parter. Både arbeidsgiver og arbeidstaker er parter i slike tvister eller konflikter og kan ha behov for bistand. Det anbefales å søke råd og veiledning fra advokat som har erfaring i slike saker som omhandler arbeidsforhold.

arbeidsgiver

Erfarne advokater inne dette feltet kan hjelpe med:

  • Utforme arbeidskontrakter for kort og langtidsforhold.
  • Bidra med veiledning ved uenigheter som omhandler lønn og andre goder eller ytelser.
  • Bistand ved nedbemanning eller andre typer ansettelser.

En god grunn til å søke bistand fra advokater som arbeider og spesialiserer seg innen arbeidsrett er for å finne gode løsninger. Målet er å enes og oppnå løsninger, som gagner begge partene i en konflikt.

Hva slags domstol er Arbeidsretten?

Her snakker vi om en domstol som startet sin funksjon i januar i året 1916. Helt tilbake til den gang og i over hundre år, har arbeidsretten vært øverste domstol for denne typer saker for hele landet. Dette er en særdomstol som tar opp konflikter som dreier seg om saker rundt tariffavtaler.

Arbeidsretten

Hva slags tvister i tariffavtalene er det som kommer opp for arbeidsretten? Det kan blant annet dreie som om forståelse og tolkning av gjeldende tariffavtale.

Andre konflikter kan være gyldighet og brudd av eksisterende avtale, og videre erstatningsansvar ved slike brudd. Ulovlig arbeidsstans som streik, er også tvister som tas opp i denne domstolen.

Tariffavtaler

Tariffavtalene er avtaler som er blitt gjort av fagforeninger, arbeidsgiverforeninger og arbeidsgivere.

Tariffavtaler

Disse avtalene dreier som om alt fra lønnsvilkår til andre goder og andre felt innen arbeidsforholdene. De fleste av oss vil i løpet av arbeidslivet være tilknyttet en tariffavtale. Behovet for en slik særdomstol ble tidlig synlig, og gjorde det klart at arbeidsretten kan bidra med ekspertise innen arbeidslivet og drive frem hurtig saksbehandling.

Individuelle arbeidsavtaler

Hvis man som arbeidsgiver skal opprette individuelle arbeidsavtaler, så skal man gi dette til både faste og midlertidige ansatte.

arbeidsavtaler

Og så er det viktig å vite at arbeidsgiver plikter til å gi avtalen skriftlig så tidlig som mulig. Arbeidstakeren har umiddelbart krav på en skriftlig arbeidsavtale, så sant arbeidsperioden har en varighet som er kortere enn en måned. Utenom dette skal alle arbeidstakere ha sin skriftlige arbeidsavtale i løpet av den første måneden arbeidsforholdet startet.

Arbeidsmiljøloven sier hva en arbeidsavtale må inneholde av et minimum. Den skal selvsagt inneholde hvem partene er som inngår avtalen. Dette er gjelder informasjon som omhandler arbeidstaker og arbeidsgiver.

Andre minimumskrav er start og hvor lang prøvetiden er, samt hvor lang gjensidig oppsigelses tid partene har. Arbeidstiden og pauser, lønn og eventuelle bonusordninger og om arbeidsgiver har tariffavtaler. Arbeidsmiljøloven setter også som krav at stillingstittel og beskrivelse av arbeidet, skal fremgå i en avtale.

Redusere konflikter

Arbeidsavtaler og andre avtaler som inngår mellom arbeidstakere og arbeidsgivere bør være så detaljerte som mulig. Ved å inngå ryddige og utfyllende avtaler på et tidlig stadium kan man effektivt redusere at tvister og konflikter oppstår. Her vil det i mange tilfeller være lurt å bringe inn jurister som arbeider innen feltet arbeidsrett slik at man finner de rette løsningene.

arbeidstakere og arbeidsgivere

Likeledes anbefales det å ta en prat med en advokat innen arbeidsrett hvis en inngått arbeidsavtale har skapt konflikt eller tvist. Å få tidlig bistand fra noen som har erfaring i fra lignende tvister kan resultere i mye raskere løsning.

Det aller beste i slike situasjoner er jo alltid å komme frem til enighet som løser tvisten. Å få veiledning før man bringer på bane en eventuell tvist er også lurt, da man kan unngå unødvendige konflikter. Spesielt som arbeidstaker kan man føle seg alene og usikker på hva slags rettigheter man har. Da er det smart å be om råd før man går videre til arbeidsgiver.

Kilder brukt for å skrive dette innlegget: