Plastiskkirurgi er en type kirurgi som blir utført på grunnlag av kosmetiske grunner, framfor medisinske. Når man utfører plastisk kirurgi er formålet med inngrepet at pasientens utseende blir forandret eller korrigert etter eget ønske.

Plastisk kirurgi

Brystoperasjon, neseoperasjon, rumpeløft, fettsuging og ansiktsløft er eksempler på kosmetiske inngrep som er svært populære i Norge.

Hva er viktig å tenke på i forkant?

I forkant av en eventuell kosmetisk operasjon er det viktig å lese seg godt opp på hva en slik operasjon innebærer og eventuelle risikoer. Alle operasjoner, både kosmetiske og medisinske, vil alltid ha en viss fare for komplikasjoner og diverse bivirkninger som kan knyttes til inngrepet. Dette gjelder også selv om inngrepet man planlegger har en minimal sjanse for komplikasjoner.

Rekonstruktiv plastiskkirurgi

Rekonstruktiv plastikkirurgi er et begrep innenfor plastisk kirurgi som har til hensikt å gjenopprette funksjon og utseende etter eventuelle sykdommer, medfødte misdannelser, skader og lignende. Her i Norge blir rekonstruktiv plastikkirurgi hovedsakelig utført på det offentlige sykehuset og kosmetisk kirurgi utføres hos private klinikker.

plastiskkirurgi

Som nevnt over blir rekonstruktiv plastikkirurgi utført i hensikt av å gjenopprette eller forbedre tap eller redusert funksjon. Leppe-kjeve ganespalte og misdannelse av ører er eksempler på medfødte misdannelser der rekonstruktiv plastikkirurgi kan bidra til å oppnå full eller delvis full funksjonsevne hos pasienten.

Andre eksempler på rekonstruktive plastikkirurgiske inngrep kan være blant annet fjerning av hudkreft, brystrekonstruksjon i etterkant av brystkreft, rekonstruksjon av sår, behandling av brannskader, brystreduksjon, arrkorreksjon og kjønnskorrigerende operasjoner.

Generelt om plastisk kirurgi

Innenfor medisin, er plastisk kirurgi å regnes som relativt nytt. Begrepet stammer fra det greske ordet «plastikos» som betyr «å forme» eller «å skape». Går vi tilbake i historien ser man at 1. og 2. verdenskrig resulterte i mange nye skader blant krigende soldater. Dermed førte dette til større etterspørsel og økt behov for kirurgi som var ment for å rekonstruere ens utseende. For eksempel var det ikke uvanlig for soldater å få store og svært alvorlige brannskader som følge av krigen, og kosmetiske inngrep ble da tidvis mer og mer etterspurt.

Som følge av det økende behovet for inngrep som var ment for å rekonstruere, ble det etter hvert mange leger som valgte å spesialisere seg på dette feltet. Det ble også utviklet mange nye kirurgiske metoder som var til stor hjelp for de sårede soldatene. I takt med utviklingen av denne typen inngrep, ble det oppdaget at de samme kirurgiske metodene som ble brukt på sårede krigssoldater, også kunne brukes på friske og alminnelige personer. Herfra startet virkelig veksten av plastisk kirurgi, og de ulike kosmetiske inngrepene spredte seg raskt rundt om hele verden.

Kosmetisk kirurgi gir ikke grunnlag for sykemelding

Kosmetisk kirurgi vil ikke bli dekt av staten, det vil si at man må betale for hele inngrepet ut av egen lomme. I tillegg til dette har man heller ikke rett til å få utskrevet sykemelding dersom behandlingen blir utført på kosmetisk grunnlag. Blir inngrepet utført på medisinsk grunnlag derimot, har man rett på sykemeldning. Det betyr at man også har rett til sykemelding ved rekonstruktiv plastikkirurgi.

Vanlige kosmetiske inngrep i Norge

I Norge har etterspørselen for kosmetiske inngrep økt kraftig de siste årene. Noen av de vanligste og mest populære inngrepene som man kan få utført i Norge er brystforstørrelse, neseoperasjon og fettsuging. En kortfattet beskrivelse og informasjon om disse tre inngrepene blir beskrevet under.

Brystforstørrelse

Brystimplantater, silikonpupper og silikonproteser er vanlige begrep som ofte brukes når det er snakk om forstørrelse av bryster. Dette inngrepet er et av de desidert mest populære og mest etterspurte inngrepene innenfor plastisk kirurgi på verdensbasis. Man skiller gjerne mellom silikon og- saltvannsproteser, der silikonproteser er mest brukt i Norge. Saltvannsproteser blir oftere tatt i bruk i andre land, for eksempel i USA.

Ved en brystforstørrelse er formålet at resultatet skal bli så naturlig som mulig. Dersom man utfører inngrepet ved en anerkjent klinikk i Norge, er risikoen for komplikasjoner lav. Til tross for dette er det viktig å være klar over at det alltid innebærer en viss risiko for komplikasjoner ved alle typer kirurgiske inngrep.

Neseoperasjon

Neseplastikk er et populært inngrep som her til hensikt å forandre nesens størrelse eller form. Nesen vår er plassert sentralt i ansiktet, og har derfor stor påvirkning til vårt utseende.

Neseoperasjon

Dette er en av grunnene til at mange ønsker å få den korrigert eller forandret, og neseplastikk er derfor et utrolig populært inngrep, både i Norge og i resten av verden. Det foreligger liten risikoen for komplikasjoner både under og i etterkant av en neseoperasjon.

Fettsuging

Fettsuging er et populært og etterspurt inngrep i Norge. Inngrepet går ut på å fjerne uønsket fett fra ulike områder på kroppen. Dette blir gjort ved at det uønskede fettet blir sugd ut av kroppen gjennom rør. Fettsuging bidrar til å fjerne uønsket fett fra ulike områder av kroppen, og det kan også brukes for å forme figuren. Fettsuging er ikke et alternativ til verken kosthold eller trening.

Kilde: https://avivahelse.no