Varemerket til et selskap er som regel deres viktigste og mest dyrebare aktiva. Derfor er det viktig med varemerkebeskyttelse for å forsvare og beskytte varemerket.

Varemerkeregistrering

Hva er et varemerke?

Varemerke til et selskap er et navn, en logo eller et annet kjennemerke som bidrar til å gjenkjenne selskapets varer eller tjenester. Et varemerke vil gjøre at kunder lettere tar kjennskap til bedriften og den vil skille seg ut fra eventuelle konkurrenter. Et gjennomført og bra varemerke vil bidra til å heve kvaliteten eller omdømme til bedriften din, og det kan bety mye for markedsføring og profilering av bedriftens produkter eller tjenester.

Hvorfor registrere varemerket?

Dersom man registrerer varemerket sitt, vil man få dokumentasjon på at det er du som eier merket. På denne måten kan man nekte andre å bruke logoer som er lik eller ligner din. Ved en eventuell konflikt med et annet selskap, vil man stille sterkere dersom man har registrert varemerke sitt.

Varemerkeregistrering vil gi deg enerett til ditt varemerke slik at man forhindrer etterligning og kopiering. Ved å registere varemerket ditt vil også verdien på selskapet og produktene dine stige, og man får bedre tilgang til finansiering fra investorer og det offentlige. I tillegg vil man også få bedre utgangspunkt for lisens- og samarbeidsavtaler.

Det er viktig å være klar over at eneretten til varemerket ditt kun gjelder i næringsvirksomhet. Eneretten vil ikke hindre bruk i private sammensetninger.

Hva kan registreres som varemerke?

Et varemerke kan være mange ting. Det kan bestå av bokstaver, ord, tall, slagord, logoer, navn, bilder, former, figurer, lyd eller en kombinasjon av disse. Det er viktig at varemerket er unikt og skiller seg ut, slik at kunder ikke kan forveksle eller blande ditt varemerke med noen andres. Det er i utgangspunktet ikke mulig å registrere varemerker som kun beskriver en vare eller tjeneste.

Dette kommer av at andre selskaper og bedrifter også må kunne beskrive sine produkter. Dersom man ønsker å registrere en beskrivende tekst, må man legge til noe unikt for at det skal kunne registreres. Dette kan for eksempel være en kombinasjon av en beskrivelse og en unik logo. Da vil man ha enerett på kombinasjonen av beskrivelsen og logoen, og ikke kun ordene i seg selv. De vanligste typene av varemerker er figurmerke, ordmerke og kombinert merke.

Ordmerke vil gi deg en enerett til ett eller flere ord. Har man fått eneretten til et ordmerke kan det brukes i ulike utforminger.

Figurmerke vil gi deg eneretten til en figur eller logo som ikke har noen form for tekst.

Kombinert merke vil gi deg eneretten til en kombinasjon av figur og ord. Ved eneretten til et kombinert merke vil man kun ha enerett til helheten av figuren og teksten sammen, ikke kun logo eller tekst alene.

Figurmerker og kombinerte merker blir ofte kalt for logoer. I noen tilfeller er det også mulig å få registrert visse slagord eller lyder som et varemerke.

Symboler

Når man har fått registrert varemerket sitt hos f.eks https://norsk-patentbyra.no/varemerkeregistrering/, har man muligheten til å sette symbolet ® bak. Hvis man ikke har registrert varemerket sitt, men fortsatt ønsker å vise at det faktisk er et varemerke, kan man bruke symbolet ™ bak. Forskjellen på  ® og ™, er at ™  ikke gir noen form for beskyttelse av merket, slik som ® gjør.

Rask registrering

Det er anbefalt å registere varemerke så fort du har funnet navn eller logo til selskapet ditt. Unngå og fortell om det til andre før det er registrert. Det er flere tilfeller der selskaper har røpt navnet før de har fått det registrert og deretter opplevd at andre selskap har kommet dem i forkjøpet med registrering.

Hvor lenge har man enerett?

Får man enerett på et varemerke vil dette vare i 10 år. Etter det har gått 10 år, kan man registrere varemerke sitt på nytt. Ved varemerkeregistrering er det en bruksplikt på 5 år. Det vil si at man må ta i bruk varemerket sitt innen 5 år etter registrering, hvis ikke kan man miste eneretten på varemerket sitt.

Hvordan foregår varemerkeregistrering?

Når man registrerer varemerket sitt vil man få et registreringsbevis, samt et registreringsnummer. Dette vil være dokumentasjonen på eneretten din. Ved å kunne vise til denne dokumentasjonen, vil man unngå eventuelle unødvendige diskusjoner som omhandler enerett.

Det er også mulig å få beskyttelse av varemerket sitt gjennom innarbeidelse, men da vil man kun få et geografisk vern. For å få godkjent at det foreligger enerett på grunn av innarbeidelse, vil det kreves ganske streng dokumentasjon.

Varemerkeregistrering i andre land

En varemerkeregistrering vil kun gjelde i landet der varemerket er registrert. Dersom varemerket ditt blir brukt i andre land, er det anbefalt å registere varemerket i disse landende i tillegg. Det er fullt mulig å registere et varemerke i flere land samtidig.

Endring av varemerke

Det er mulig å endre varemerket ditt etter det er registrert dersom endringene er små og ikke påvirker helhetsinntrykket. Dersom det er store endringer, må man sende en ny søknad for det nye merket.