Når du skal finne en ny regnskapsfører som passer for deg, så er det flere ting du kan forvente å finne hos en et allsidig regnskapsfirma. Det vil alltid være forskjell på hva slags hjelp en bedrift har behov for. Dette vil avhenge av hvilken kunnskap de ansatte har, i tillegg til hvordan man ønsker å forholde seg til regnskapstjenester i bedriften.

Noen har behov for at regnskapet utføres av andre, mens andre ønsker å selv ha kontroll over føringen av regnskapet og bare få hjelp til administrasjon av regnskapssystemet. Når man ønsker å overlate kontrollen over regnskapet og regnskapssystem til sin regnskapsfører, så kan man benytte seg av outsourcing av sine regnskapstjenester.

På denne måten slipper man å selv forholde seg til føringen av regnskapet, men kan forholde seg til rapportene man mottar for å holde oversikt over regnskapstallene. Andre ønsker å ha full kontroll over regnskapet, men ønsker å få hjelp til å sette opp et fungerende regnskapssystem. Hvis man har regnskapssystemer som er delvis digitaliserte, men fortsatt også delvis manuelle, så kan en regnskapsfører hjelpe med digitalisering av regnskapet.

Outsourcing av bedriftens regnskap

Med outsourcing av regnskapet i bedriften, mener man at et regnskapsbyrå tar over hele ansvaret for regnskapet på vegne av bedriften. Da behøver man ikke å forholde seg til detaljene i regnskapet, men kan stole på at disse tjenestene blir ivaretatt av regnskapsfører. Dette er en fordel for små bedrifter som ikke har mulighet til å ha eget regnskapspersonell, men som ønsker at bedriftens ansatte forholder seg til kjernevirksomheten. Selv om man outsourcer regnskapet, så kan man tilpasse tjenestene i forhold til bedriftens behov.

Digitalisering av regnskapet i bedriften

Større selskaper ønsker ofte å ha en egen regnskapsavdeling, og trenger i hovedsak hjelp til administrasjon og vedlikehold av regnskapssystemene. Da kan man føre regnskapet selv, men få hjelp av regnskapsbyrå til resten. De fleste opererer med forskjellig grad av digitalisering for regnskapet. Ved å digitalisere hele regnskapet, i tillegg til håndtering av bilag, så vil man spare mye tid i forhold til å føre og vedlikeholde regnskapet i bedriften. Dette er en tjeneste man kan benytte seg av hos regnskapsbyrå.

Hjelp til bytte av regnskapsfører

Hvis man ønsker å forbedre avtaler man har i dag i forbindelse med regnskapet, så må man være forberedt på å bytte regnskapsfører. Man bygger opp en del rutiner rundt sin regnskapsfører, og disse kan man få hjelp til å overføre til nytt regnskapsbyrå slik at man er sikker på å få med alt. Mange opererer med ganske komplekse regnskap, og da kan det er det viktig å forsikre seg om at alt kommer med over til ny regnskapsfører.

Når man skal vurdere å bytte regnskapsfører, kan det være praktisk å bruke litt tid på å velge den rette slik at man er sikker på at man fortsatt får en tjeneste som svarer til det nivået av tjenester man har behov for i bedriften. Dette kan regnskapsfører hjelpe deg med slik at du får den tjenesten du trenger. For å finne den beste prisen ved bytte av regnskapsfører, så bør man undersøke hos flere før man bestemmer seg for hvem man vil bruke.