Starte eget firma

Har du en liten gründer i magen, og sitter inne med en drøm om å starte ditt eget firma? Det å starte firma er ikke lengre så vanskelig som det en gang har vært, og man unngår i dag mye byråkrati og unødvendig papirarbeid. Følgelig behøver det heller ikke å koste penger å starte firma, slik at de som sitter inne med gode ideer enkelt kan nå ut til markedet. Men det er naturligvis en del fallgruver ved en slik etablering, og vi skal i denne artikkelen komme med gode råd og tips til deg som vil starte firma.

Ting å tenke på når du starter firma

Det første man må tenke på når man skal starte firma, er om man faktisk har tid, penger og interesse for å gjøre dette. De fleste som begynner med et eget firma har en annen jobb ved siden av, og vil følgelig slite med tid til driften. I tillegg er det mye å sette seg inn i dersom man skal gjøre alt selv, som regnskapsføring og lignende, med mindre man skal betale noen andre for å gjøre det for seg. Og har man da penger til dette? Eller skal man hente inn eksterne investorer, eller samarbeide med noen? Slike spørsmål bør avklares tidlig i prosessen når man skal starte firma.

De fleste som starter firma vil jobbe opp mot kunder. Har du det som skal til for å skaffe nye kunder og holde på de som er fornøyde? Har du de vanene som skal til for å drive for deg selv? Mange har godt av å lese bedriftsguider og historier fra suksessrike gründere før de kaster seg ut i en verden de egentlig ikke vet hvordan fungerer. Følgelig vil de to neste avsnittene være viktige.

Hvilken selskapsform velger du?

Det finnes primært to selskapsformer man velger mellom når man starter firma i Norge i dag. Tidligere var det tre, men NUF (Norskregistrert utenlandsk foretak) er ikke lengre aktuelt da kravene for å etablere et AS har blitt rimeligere. Følgelig er det AS (aksjeselskap) eller ENK (enkeltmannsforetak) som gjelder når man skal starte firma. Som en enkel huskeregel vil sistnevnte være best dersom du jobber alene, starter i det små og ikke har noen egenkapital.

Et enkeltmannsforetak er nemlig gratis å starte. Et aksjeselskap egner seg bedre dersom dere er flere aksjonerer og vet at omsetningen vil være høy fra første øyeblikk. I et AS har du heller ingen personlig risiko, da det er selskapet som står for all gjeld, mens i et ENK er du og selskapet samme instans, og følgelig tar du en stor personlig risiko.

Finnes det noe marked for firmaet ditt?

En vanlig felle som mange går i når de skal investere sparepengene i sitt nye firma, er at de begynner å jobbe med noe de liker å gjøre. Og det er jo alltids fint, men finne det noe marked for å starte firma i denne nisjen? Det gjelder å gjøre et grundig forarbeid og en undersøkelse av markedet før man setter i gang med det man ønsker å drive business rundt – hvis ikke vil både tid og penger gå tapt.

Starte egen bedrift

Hva koster det å starte firma?

Det å starte firma er ikke like dyrt som mange tror. Som nevnt tidligere i artikkelen kan man starte opp et enkeltmannsforetak uten å betale noe som helst. Etableringen av et slikt firma krever faktisk at du tjener penger på det du driver med, og koster følgelig ikke noe. Et aksjeselskap krever derimot et innskudd på 30 000 kroner ved start, samt en kostnad på nesten 6000 kroner for å registrere selskapet i Foretaksregistret.

Utover dette må man også tenke på andre kostnader ved å starte et firma, som utgifter til regnskapsfører og andre obligatoriske ting.